Žárové zinkování

Technologie žárového zinkování spočívá ve vytvoření slitinového povlaku žárového zinku na ocelových součástech ponořením do zinkové taveniny.

I když základní princip žárového zinkování není složitý, pro dosažení dobré kvality povrchu je nutno dodržet základní podmínky pro povrch materiálu, vstupující do zinkovací pece:

  • povrch musí být dokonale odmaštěn,
  • z povrchu musí být moření odstraněny okuje, oxidy, korozní produkty,
  • povrch musí být aktivován,
  • nanesením tavidla musí být dosaženo následného dokonalého smáčení povrchu.

Největší objem žárově pozinkované oceli je pokovován v komerčních kusových zinkovnách.

EKOMOR ji dodal několik desítek kusových zinkoven nejrůznějších velikostí a kapacit – reference ZDE.

Pro pokovení ocelového drátu, či pásky se používá kontinuální zinkování. EKOMOR rovněž již navrhl a dodal takovéto zinkovny – viz ZDE

Zinkování s odstředěním se používá na drobné součásti a tato technologie bývá nejčastěji doplňkem standardní kusové zinkovny).