Moření

Význam moření v průmyslu zpracování kovů spočívá zejména v tom, že v průběhu výroby je nutno povrch kovu minimálně jednou (ale často vícekrát) mořit: pravidlem je, že povrch kovu se musí mořit po tváření (válcování, tažení), po tepelném zpracování, po svařování. Moření rovněž následuje po delším skladování (při vzniku koroze), pokud má být povrch následně fosfatizován,  galvanicky pokoven, žárově zinkován, konzervován či jinak zušlechťován.

Proces moření kovů je rovněž nejrozšířenějším proces úpravy povrchu – odhaduje se. že cca 70% veškeré produkce oceli je v průběhu své výroby aspoň jednou mořeno. Mořením odstraňujeme z povrchu kovů nežádoucí okuje a produkty koroze tak, že na povrch mořeného materiálu působí kapalina (roztok, tavenina) obsahující aktivní činidlo, které reaguje s oxidy nebo hydroxidy kovů.

 

Zákazníci EKOMORu se nás obracejí se zadáním navrhnout zařízení pro povrchovou úpravu:

 • mixu kovových materiálů určitých jakostí a složení, včetně materiálů speciálních (speciální slitiny, nenormované oceli, barevné kovy, atd.),
 • zadaného stavu povrchu na vstupu,
 • specifikovaného množství za rok,
 • daných ekologických parametrů celého zařízení.

 

EKOMOR navrhuje optimální variantu vhodného technického řešení a technologie:

 • navrhne optimální sled jednotlivých technologických kroků pro pokrytí zpracování celého mixu jakostí materiálů,
 • kapacita linek je vždy optimalizována s použitím specializovaného softwaru, aby splňovala zadanou kapacitu v optimálním režimu,
 • zpracuje projekt a další podklady pro legislativní účely,
 • ekologické parametry jsou dány návrhem zneškodňovací stanice, odsávání a dalším příslušenstvím linek.

 

EKOMOR nabízí návrh technologie a dodávku zařízení pro moření:

 • uhlíkových ocelí,
 • vysocelegovaných ocelí, speciálních slitin,
 • barevných kovů
 • speciálních kovů (titan, tantal, hafnium, atd.)

Dodávané linky  ZDE
Výběr z referencí ZDE