Aktuality

Výsledky hospodaření za rok 2022

14. dubna 2023 jsme uzavřeli závěrku auditovaných výsledků hospodaření za rok 2022. Docílili jsme tržeb za prodej výrobků a služeb přes 111 milionů Kč, dosáhli jsme provozního zisku ve výši 12,6 mil. Kč a rovněž zisku u finančních operací ve výši 8,4 mil. Kč. Celkově byl pro nás rok 2022 úspěšný. Děkujeme všem spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a ostatním spolupracujícím firmám za dobrou spolupráci. 

Výzkum a vývoj – zahajujeme práce na projektu vývoje technologie denitrifikace vod z mořících zařízení

Zahajujeme výzkumné práce na novém projektu vývoje inovativní technologie denitrifikace odpadních vod, vznikajících při moření ušlechtilých ocelí. Tento projekt získal podporu a spolufinancování u Technologické agentury České republiky (TAČR). Cílem čtyřletého projektu je vyvinout technologii a technologické zařízení pro čištění vod s vysokým obsahem dusíku. Zařízení bude využívat pokročilých biotechnologických metod, bude vybavena vysokým stupněm automatizace s možností on-line monitoringu a správy.

Na výzkumu budou spolupracovat dvě špičková výzkumná pracoviště – společnost ORLEN UniCRE, Ústí nad Labem, a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě Liberec. Projekt je plánován na čtyři roky, vyvinuté technologie budou určeny zejména pro zahraniční zákazníky.

 

Veletrh wire Düsseldorf 2022 po covidové přestávce

Tradiční světový veletrh wire&tube Düsseldorf se po koronavirové přestávce opět konal v červnu 2022. Na tomto veletrhu se setkává doslova celý svět branže výroby a zpracování drátů a trubek. EKOMOR zde opět nechyběl. Intenzita zájmu a množství jednání s potenciálními zákazníky signalizuje obnovení investiční aktivity v oboru.

wire 2022 Meeting