INŽENÝRING A DODÁVKY TECHNOLOGIÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

EKOMOR, s.r.o., je lídrem v oboru pokročilých technologií pro povrchové úpravy kovů.

Disponujeme unikátním know-how, které neustále rozvíjíme. Díky tomu stanovujeme trendy ve svém oboru.

Disponujeme vlastními vývojovými, projekčními, výrobními kapacitami. Realizujeme rozsáhlé projekty pro své zákazníky.

Systém managementu kvality máme certifikován. Máme zavedeny systémy kvality pro obory svařování kovů, svařování plastů, jsme odbornou firmou (Fachbetrieb) dle německého zákona o vodách.

EKOMOR je synonymum pro EKOlogické MOŘení a další škálu technologií povrchových úprav.