Profil společnosti

Kdo jsme:

EKOMOR je inženýringová a výrobní firma, schopná navrhovat a realizovat řešení a projekty v oblasti technologií povrchových úprav kovů. V branži moření a chemických předúprav stojíme v čele technického vývoje, intenzivně se zabýváme výzkumnou a vývojovou činností v oboru.

Milníky v naší historii:

 • 1993 – založení firmy pracovníky z oboru povrchových úprav kovů,
 • 1994 – první velká dodávka – technologie žárové zinkovny pro Promptus Děčín,
 • 1996 – první velká exportní zakázka – dodávka mořící linky s redukční taveninou pro společnosti BGH Edelstahl, Německo
 • 1999 – první velká zakázka mimo Evropu – mořící linka pro firmu Talley Metals Technology, v USA
 • 2001 – první certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001,
 • 2002 – první velká zakázka v Asii – předúprava linky moření drátu pro Changwon Specialty Steel, Jižní Korea,
 • 2006 – dodávka linky pro moření drátu pro firmu Viraj Profiles v Indii,
 • 2010 – realizace nástavby hlavní budovy, vybudování nového pracoviště oddělení konstrukce a projekce, včetně nové technologie pracovních stanic a hlavního serveru,
 • 2016 – realizace dosud nejrozsáhlejšího projektu v historii společnosti, komplexní technologie úpravy povrchu drátu pro BGH Edelstahl, Německo.
 • 2019 – dokončen vývoj, výroba a zprovoznění speciálních linek pro zinkování drobných dílů technologií termodifúzního zinkování.
 • 2021 – dokončení projektu moření a elektrolytického leštění trubek pro zákazníka v Arizoně, USA

Co umíme

Konstrukce a projekce – máme k dispozici tým projektantů a konstruktérů s dobrým technickým vzděláním, bohatými zkušenostmi z oboru, disponující moderními softwarovými prostředky pro 3D modelování, pro tvorbu technické dokumentace, pro provádění výpočtů, rozsáhlou expertní databází.

Chemické technologie – naši chemici se zabývají návrhem a optimalizací technologických řešení pro dodávaná zařízení, věnují se výzkumným a vývojovým činnostem.

Výroba – disponujeme technologiemi svařování kovů, obrábění, svařování plastů, montážními kapacitami. Umíme vyrobit, smontovat a oživit rozsáhlé investiční celky, a to po celém světě.

Projektový management – naši projektoví manažeři umí plánovat a řídit rozsáhlé projekty v pozici vyššího dodavatele v oblasti dodávek technologií – a to rovněž po celém světě.